40 dienu piedošanas prakse

LABSAJŪTAI PIEREDZES STĀSTI

Mūsu vecāki ir pirmie garīgie vārti, kuri jāatver, lai varam virzīties tālāk katrs savā dzīvē. Tas ir pirmais spirāles posms, kas atvērs nākamos vārtus. Attiecības ar vecākiem var būt ļoti dažādas, tās var būt mīlošas un atbalstošas, formālas un vienaldzīgas, aukstas vai par tām nemaz